Nasze realizacje jako wykonawca i podwykonawca:

  

 • PRZYSTAŃ restauracja Olsztyn
 • PRZYSTAŃ Hotel & Spa Hotel czterogwiazdkowy
 • Przedszkole Art-School (Warmia Towers) Olsztyn
 • BIMS Olsztyn
 • Sala Gimnastyczna w Kolnie
 • Dukat Olsztyn
 • Hotel Marina w Sile Hotel pięciogwiazdkowy
 • TECHNICOLOR Piaseczno
 • Pieczarkarnia w Kawęczynie
 • Stacja Paliw BP Jagłowice
 • Camping Tumiany
 • Warm.-Mazur. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
 • Niepubliczny Zakład ARTHMED
 • Przedsiębiorstwo Zagraniczne Mazur-Tom z siedzibą w Wójtowie
 • Szkoła Podstawowa w Dywitach
 • Szkoła Podst. w Spręcowie
 • Zespół Szkół w Tuławkach
 • Przedszkole Samorządowe w Dywitach
 • Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach
 • Przedszkole w Słupach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
 • Świetlica Wiejska w Sętalu
 • Urząd Gminy Dywity
 • Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 • Agroma Olsztyn Sznajder Sp. z o.o.